Sociální inteligence


Pět dimenzí sociální inteligence

Situační radar

To je schopnost číst situace, chápat sociální kontext, který ovlivňuje chování, a vybírat strategie chování, u nichž existuje největší pravděpodobnost úspěchu.

Vystupování

Vystupování, označované také jako sebeprezentace, je vnější dojem, kterým člověk působí na ostatní, tedy jak ho vnímají. Zahrnuje sebedůvěru, sebeúctu a hrdost.

Autentičnost

Autenticita jako opak předstírání. Jde o způsob chování, který vyvolává dojem, že je člověk upřímný k sobě i k druhým.

Srozumitelnost

To je schopnost jasně se vyjadřovat, efektivně používat jazyk, srozumitelně vysvětlovat pojmy a umět ostatní přesvědčit svými názory.

Empatie

Empatie není jen vnitřní pocit soucítění s druhými nebo ocenění jejich zážitků v tomto kontextu představuje schopnost vytvářet pocit propojení s druhými, dostat je na stejnou vlnovou délku a vyzvat je, aby byli raději s vámi než proti vám.

 


Rodinna firma poradenstvi
Interim managament

Přečtěte si také
03.12.2018/Osobní rozvoj Jak na konstruktivní kritiku?

Je velmi snadné pokusit se dát někomu konstruktivní kritiku, ale není vždy snadné ji přijmout. Trvá to spoustu trpělivosti a sebevědomí, abychom mohli udělat krok zpět a podívali se na to, co a jak děláme, uznat to co děláme špatně a pak přijmout radu nebo doporučení.

01.11.2018/Osobní rozvoj Jaké dovednosti budete potřebovat v roce 2020?

Možná se dá říci, že lidstvo zaznamenalo nejvíce technologického pokroku za posledních 100 let. Z tohoto důvodu se dovednosti, které vyžaduje naše povolání, neustále vyvíjejí. Lidé nyní pracují v zaměstnání, které před 20 lety neexistovalo. Vysoké školy připravují studenty na zaměstnání, které dnes neexistují a někdy připravují na zaměstnání, které již nebude existovat.

29.10.2018/Kariérní a kariérové poradenství 10 kroků ke tvorbě vaší úspěšné osobní značky

Vaše osobní značka sděluje vaši hodnotu světu - nejen potenciálním zaměstnavatelům, ale prakticky všem. Osobní značka je dnes naprosto nezbytná pro osobní rozvoj, kariérní postup, a dokonce i pro vás samotné. Vyjádření toho, kdo jste, co děláte a proč to děláte, vám pomůže postavit se k úspěchu a otevřít dveře nové kariérní příležitosti.Chcete pomoci dosáhnout svých kariérních a podnikatelských snů?

Zanechte mi váš email a já vás budu pravidelně zásobovat tipy pro váš úspěch.

Nebo mi zavolejte na +420 605 733 267
a domluvme si schůzku