Koučink


Koučink bychom mohli definovat, jako určitý způsob nedirektivního vedení lidí, který podněcuje jejich vnitřní osobní potenciál k samostatnému rozvoji, a to ve všech směrech.

Koučinkové přístupy v rozvoji pracovníků nemají své původní kořeny v podnikové sféře, ale v oblasti sportu a psychoterapie zaměřené na řešení. Koučink můžeme definovat hned několika možnými způsoby. V českém jazyce se jedná o převzetí amerického výrazu coaching, který znamená soustavně se připravovat. Coaching také často znamená vyučovat, ale i pomáhat překonat osobní nebo profesní obtíže, na něco připravovat, také naznačovat a poskytovat fakta.

Koučink je formou procesu dlouhodobé podpory klienta při stanovování a dosahování profesních i osobních cílů. Tento proces vede k trvalému zvyšování kompetencí, kouč vždy ponechává zodpovědnost jak za stanovování cílů a hledání cest k nim, tak i za dosažení konečného výsledku.

Koučování ve svém základě nebádá po příčině a ani se nedívá do minulosti. Jde více po povrchu a nesleduje hloubku a podstatu problému. Koučování také nepracuje s emocemi. Podstatný rozdíl je v tom, že koučování může provádět

v podstatě kdokoliv, jakýkoliv nadřízený, pracovník, kolega. Kouč by si měl hlídat hranici hloubky problému a s řešením závažnějších problémů odkázat na psychologa.

Základní model v koučovacím přístupu je model GROW, který označuje čtyři hlavní body koučování.

1) Goal=Cíle

Cíle krátkodobé nebo dlouhodobé, které jsou dány koučovacím setkáním.

2) Reality=Realita

Samotné zajištění skutečného stavu věcí.

3) Options=Možnosti

Možnosti a strategie nebo zvolený postup činnosti a procesu

4) Will=Vůle

Co se má udělat, kdy, kdo to udělá a jaká je celková vůle a odhodlání to udělat.


Rodinna firma poradenstvi
Interim managament

Přečtěte si také
03.12.2018/Osobní rozvoj Jak na konstruktivní kritiku?

Je velmi snadné pokusit se dát někomu konstruktivní kritiku, ale není vždy snadné ji přijmout. Trvá to spoustu trpělivosti a sebevědomí, abychom mohli udělat krok zpět a podívali se na to, co a jak děláme, uznat to co děláme špatně a pak přijmout radu nebo doporučení.

01.11.2018/Osobní rozvoj Jaké dovednosti budete potřebovat v roce 2020?

Možná se dá říci, že lidstvo zaznamenalo nejvíce technologického pokroku za posledních 100 let. Z tohoto důvodu se dovednosti, které vyžaduje naše povolání, neustále vyvíjejí. Lidé nyní pracují v zaměstnání, které před 20 lety neexistovalo. Vysoké školy připravují studenty na zaměstnání, které dnes neexistují a někdy připravují na zaměstnání, které již nebude existovat.

29.10.2018/Kariérní a kariérové poradenství 10 kroků ke tvorbě vaší úspěšné osobní značky

Vaše osobní značka sděluje vaši hodnotu světu - nejen potenciálním zaměstnavatelům, ale prakticky všem. Osobní značka je dnes naprosto nezbytná pro osobní rozvoj, kariérní postup, a dokonce i pro vás samotné. Vyjádření toho, kdo jste, co děláte a proč to děláte, vám pomůže postavit se k úspěchu a otevřít dveře nové kariérní příležitosti.Chcete pomoci dosáhnout svých kariérních a podnikatelských snů?

Zanechte mi váš email a já vás budu pravidelně zásobovat tipy pro váš úspěch.

Nebo mi zavolejte na +420 605 733 267
a domluvme si schůzku