Kompetence


Pod pojmem kompetence si můžeme představit dva různé významy. První, je v našem jazyce rozšířenější, je to pravomoc nebo oprávnění k nějakému úkonu, činnosti, k nějaké práci. V druhém významu kompetenci chápeme jako určitou schopnost vykonávat práci a dosahovat při tom určité úrovně výkonnosti. Také se kompetence dá vysvětlit jako schopnost, způsobilost či kvalifikaci.

Kompetenci lze také definovat jako schopnost člověka chovat se způsobem odpovídajícím požadavkům práce v nějakých parametrech, které jsou dány prostředím firmy, a tímto způsobem dosahovat žádoucích výsledků.

Za zakladatele kompetenčního přístupu je obecně považován David McClelland a jeho definice: „Kompetence je základní charakteristikou jednotlivce, která mu umožňuje podávat vynikající výkon v dané pozici, roli nebo situaci.“ Kompetence se dá definovat jako stabilní složka pracovníka. Pokud detailně známe aktuální úroveň kompetence, umíme s jistotou předvídat kvalitu chování člověka při řešení situací nebo konkrétních pracovních úkolů. Kompetence nám napovídá, jakým způsobem se bude pracovník chovat, myslet a také projevovat.

Nahlédněme do několika modelů kompetencí.

Schroder

1) Kognitivní kompetence

 • Vyhledávání informací
 • Tvorba konceptů
 • Koncepční pružnost

2) Motivační kompetence

 • Řízení interakce
 • Pochopení druhých
 • Orientace na rozvoj

3) Směrové kompetence

 • Vliv
 • Sebedůvěra
 • Prezentace myšlenek

4) Výkonové kompetence

 • Orientace na výkon
 • Orientace na cíl

Anna Carroll a Judith McCrackin

Klíčové kompetence slouží k popisu projevů chování, které jsou pro všechny zaměstnance klíčové. Svými důležitými kompetencemi se firmy, týmy, jednotlivci vzájemně odlišují.

1) Týmové kompetence popisují specifické schopnosti a charakteristiky týmu jako určité pracovní jednotky.

2) Funkční  kompetence popisují specializované vědomosti a dovednosti. Jsou souhrnem oněch specifických vědomostí a dovedností, které zajišťují vysoký výkon pracovníka.

3) Vůdcovské a manažerské kompetence popisují nároky na manažery v oblasti vytváření vztahů a jejich manažerské vedení.


Rodinna firma poradenstvi
Interim managament

Přečtěte si také
03.12.2018/Osobní rozvoj Jak na konstruktivní kritiku?

Je velmi snadné pokusit se dát někomu konstruktivní kritiku, ale není vždy snadné ji přijmout. Trvá to spoustu trpělivosti a sebevědomí, abychom mohli udělat krok zpět a podívali se na to, co a jak děláme, uznat to co děláme špatně a pak přijmout radu nebo doporučení.

01.11.2018/Osobní rozvoj Jaké dovednosti budete potřebovat v roce 2020?

Možná se dá říci, že lidstvo zaznamenalo nejvíce technologického pokroku za posledních 100 let. Z tohoto důvodu se dovednosti, které vyžaduje naše povolání, neustále vyvíjejí. Lidé nyní pracují v zaměstnání, které před 20 lety neexistovalo. Vysoké školy připravují studenty na zaměstnání, které dnes neexistují a někdy připravují na zaměstnání, které již nebude existovat.

29.10.2018/Kariérní a kariérové poradenství 10 kroků ke tvorbě vaší úspěšné osobní značky

Vaše osobní značka sděluje vaši hodnotu světu - nejen potenciálním zaměstnavatelům, ale prakticky všem. Osobní značka je dnes naprosto nezbytná pro osobní rozvoj, kariérní postup, a dokonce i pro vás samotné. Vyjádření toho, kdo jste, co děláte a proč to děláte, vám pomůže postavit se k úspěchu a otevřít dveře nové kariérní příležitosti.Chcete pomoci dosáhnout svých kariérních a podnikatelských snů?

Zanechte mi váš email a já vás budu pravidelně zásobovat tipy pro váš úspěch.

Nebo mi zavolejte na +420 605 733 267
a domluvme si schůzku