Emoční inteligence (EQ)


Emoční inteligenci lze chápat jako schopnost zvládat své emoce, ale také umění vcítění se do emocí ostatních.  Emočně vybavení jedinci jsou si vědomi svých slabin, ovládají usměrňovat svoje emoční reakce a dokáží se sami vnitřně motivovat, berou ohledy na pocity ostatních a dokáží je nasměrovat k požadovanému výsledku, výkonu. Takto vybavení manažeři dokáží takto řídit nejen sebe, ale také ostatní, a to mnohem efektivněji. Silné emoční kompetence manažerů v jejich týmu dokáže zvýšit celkovou výkonnost organizace.

Emoční inteligence je vrozená a v průběhu života se vyvíjí v dalších nejrůznějších společenských interakcích. V životě ji tedy buď rozvíjíme nebo naše inteligence stagnuje, případně klesá. Lidé s vyšší emoční inteligencí snáze komunikují, navazují nové vztahy, dokážou ovládat své emoce a mít je pod kontrolou a mají celkově větší odolnost proti stresu.

Do emoční inteligence patří tyto schopnosti.

 • Adaptabilita, flexibilita a schopnost adaptovat se na nové podmínky.
 • Asertivita, upřímnost a ochota postavit se za svá práva, svůj názor, postoj.
 • Emoční vnímání, schopnost vnímat vlastní pocity i pocity druhých.
 • Vyjadřování emocí, schopnost komunikovat své pocity druhým.
 • Řízení emocí, schopnost ovlivňovat pocity druhých.
 • Emoční regulace, schopnost kontrolovat své emoce.
 • Impulzivita, nižší pravděpodobnost podléhání potřebám.
 • Vztahy, schopnost mít plnohodnotné osobní vztahy.
 • Sebeúcta, úspěšnost, ale i sebevědomí.
 • Sebemotivace, vlastní řízenost, nižší pravděpodobnost se vzdát v nesnázi a problémech.
 • Sociální kompetence, vynikající sociální dovednosti.
 • Zvládání stresu, schopnost odolávat tlaku a regulovat svůj stres.
 • Rysová empatie, schopnost přijmout perspektivu a pohled někoho jiného.
 • Rysové štěstí, veselost a spokojenost se svým vlastním životem.
 • Rysový optimismus, vlastní sebevědomí a optimistických pohled na svět a život.

Rodinna firma poradenstvi
Interim managament

Přečtěte si také
03.12.2018/Osobní rozvoj Jak na konstruktivní kritiku?

Je velmi snadné pokusit se dát někomu konstruktivní kritiku, ale není vždy snadné ji přijmout. Trvá to spoustu trpělivosti a sebevědomí, abychom mohli udělat krok zpět a podívali se na to, co a jak děláme, uznat to co děláme špatně a pak přijmout radu nebo doporučení.

01.11.2018/Osobní rozvoj Jaké dovednosti budete potřebovat v roce 2020?

Možná se dá říci, že lidstvo zaznamenalo nejvíce technologického pokroku za posledních 100 let. Z tohoto důvodu se dovednosti, které vyžaduje naše povolání, neustále vyvíjejí. Lidé nyní pracují v zaměstnání, které před 20 lety neexistovalo. Vysoké školy připravují studenty na zaměstnání, které dnes neexistují a někdy připravují na zaměstnání, které již nebude existovat.

29.10.2018/Kariérní a kariérové poradenství 10 kroků ke tvorbě vaší úspěšné osobní značky

Vaše osobní značka sděluje vaši hodnotu světu - nejen potenciálním zaměstnavatelům, ale prakticky všem. Osobní značka je dnes naprosto nezbytná pro osobní rozvoj, kariérní postup, a dokonce i pro vás samotné. Vyjádření toho, kdo jste, co děláte a proč to děláte, vám pomůže postavit se k úspěchu a otevřít dveře nové kariérní příležitosti.Chcete pomoci dosáhnout svých kariérních a podnikatelských snů?

Zanechte mi váš email a já vás budu pravidelně zásobovat tipy pro váš úspěch.

Nebo mi zavolejte na +420 605 733 267
a domluvme si schůzku