Balanced Scorecard (BSC)


BSC převádí poslání a strategii podniku do definovaných cílů a ukazatelů zařazených do čtyř oblastí: finanční, zákaznické, interních procesů a proces učení se a také růstu organizace. Tyto čtyři kanály umožňují stanovit rovnováhu mezi krátkodobými a dlouhodobými cíli, požadovanými výstupy a hybnými silami těchto výstupů. Porovnání hodnot s předem cílovými hodnotami získává management firmy i pracovníci informaci o míře naplnění vize a strategie organizace za hodnocené období.

Balanced Scorecard je především nástrojem manažerů, který slouží k zaměření podniků na dlouhodobé a úspěšné strategie. Určuje nejdůležitější cíle, na které by se měla organizace zaměřit.

Popis dimenzí BSC

Zákaznická dimenze vypovídá o tom, jak vypadá firma před zákazníky a ostatními zájmovými skupinami (akcionáři, regulačními orgány, zaměstnanci…) - měřítkem je např. spokojenost zákazníků

Procesní dimenze sleduje otázky "v čem musí firma vynikat?" Týká se např. rychlosti průběhu procesů, např. střední doby opravy poruchy - doby prostoje, procenta vadných dodávek apod.

Dimenze podnikového růstu se odvozují od otázky "jak se zlepšujeme, jak budujeme svoji konkurenční výhodu a jak vytváříme hodnotu?" a lze ji vyjádřit např. procentem nákladů na výzkum a vývoj v porovnání s konkurencí apod.

Finanční dimenze poskytuje pohled na minulou výkonnost, zákaznická dimenze  na současnost a dimenze podnikového růstu na budoucnost.

Vyváženost soustavy je vyvážená  použitím řady ukazatelů tak, aby pokrývaly všechny uvedené dimenze. Odhalí se tím např. kompenzace špatné výkonnosti v jedné dobrou výkonností v jiné oblasti.

V každé ze čtyř dimenzí se určí několik měřitelných cílů, které navazují na cíle vrcholové strategie firmy. Tím se zakládá postupná dekompozice cílů "se shora dolů"až na základní stupeň řízení, tj. např. až na jednotlivého pracovníka. Požadavkem je jednoduchost a měřitelnost těchto elementárních ukazatelů.


Rodinna firma poradenstvi
Interim managament

Přečtěte si také
03.12.2018/Osobní rozvoj Jak na konstruktivní kritiku?

Je velmi snadné pokusit se dát někomu konstruktivní kritiku, ale není vždy snadné ji přijmout. Trvá to spoustu trpělivosti a sebevědomí, abychom mohli udělat krok zpět a podívali se na to, co a jak děláme, uznat to co děláme špatně a pak přijmout radu nebo doporučení.

01.11.2018/Osobní rozvoj Jaké dovednosti budete potřebovat v roce 2020?

Možná se dá říci, že lidstvo zaznamenalo nejvíce technologického pokroku za posledních 100 let. Z tohoto důvodu se dovednosti, které vyžaduje naše povolání, neustále vyvíjejí. Lidé nyní pracují v zaměstnání, které před 20 lety neexistovalo. Vysoké školy připravují studenty na zaměstnání, které dnes neexistují a někdy připravují na zaměstnání, které již nebude existovat.

29.10.2018/Kariérní a kariérové poradenství 10 kroků ke tvorbě vaší úspěšné osobní značky

Vaše osobní značka sděluje vaši hodnotu světu - nejen potenciálním zaměstnavatelům, ale prakticky všem. Osobní značka je dnes naprosto nezbytná pro osobní rozvoj, kariérní postup, a dokonce i pro vás samotné. Vyjádření toho, kdo jste, co děláte a proč to děláte, vám pomůže postavit se k úspěchu a otevřít dveře nové kariérní příležitosti.Chcete pomoci dosáhnout svých kariérních a podnikatelských snů?

Zanechte mi váš email a já vás budu pravidelně zásobovat tipy pro váš úspěch.

Nebo mi zavolejte na +420 605 733 267
a domluvme si schůzku