Adaptace zaměstnanců


Obecně lze adaptaci charakterizovat jako vlastnost organismů přizpůsobovat se podmínkám, v nichž existují. Adaptace pracovníků zahrnuje přizpůsobení se chování, vnímání, myšlení a postojů, přizpůsobování se pracovníka podmínkám organizace. Adaptace nového zaměstnance představuje proces seznamování pracovníka s organizací, s jeho náplní práce, úkoly, stylem práce a celkovými podmínkami. S tím souvisí také téma pracovní adaptace, kdy jde o zvládnutí pracovních úkolů a dosažení výkonu, dle standardu a také rozměr adaptace sociální, což je sociálním procesem zařazení pracovníka do interpersonálních vztahů v organizaci.

Sociální adaptace

Sociální adaptací rozumíme začleňování nového zaměstnance vztahů na pracovišti, do pracovního týmu i celé firmy. Skrze adaptaci na kulturu organizace, je nový pracovník adaptován do organizace.

Pracovní adaptace

Lze vysvětlit jako určitý kontinuální proces, který začíná vstupem do zaměstnání a projevuje se v rozmanité podobě po celou dobu pracovní aktivity až do konce profesionální dráhy pracovníka. O dynamice tohoto adaptačního procesu rozhodují měnící se nároky na práci a vývoj schopností zaměstnance.

Cíle adaptace

a) pomoc novému pracovníkovi překonání prvotní etapy vstupu do zaměstnání, kdy čelí cizím, neznámým a neobvyklým věcem a překážkám.

b) formovat pracovníka v organizaci tak, aby se zvýšila pravděpodobnost jeho stabilizace

c) dalším cílem adaptace je dosažení pracovního výkonu, v co nejkratším možném čase

d) jejím záměrem je také snížení pravděpodobnosti fluktuace zaměstnance a jeho odchodu


Rodinna firma poradenstvi
Interim managament

Přečtěte si také
03.12.2018/Osobní rozvoj Jak na konstruktivní kritiku?

Je velmi snadné pokusit se dát někomu konstruktivní kritiku, ale není vždy snadné ji přijmout. Trvá to spoustu trpělivosti a sebevědomí, abychom mohli udělat krok zpět a podívali se na to, co a jak děláme, uznat to co děláme špatně a pak přijmout radu nebo doporučení.

01.11.2018/Osobní rozvoj Jaké dovednosti budete potřebovat v roce 2020?

Možná se dá říci, že lidstvo zaznamenalo nejvíce technologického pokroku za posledních 100 let. Z tohoto důvodu se dovednosti, které vyžaduje naše povolání, neustále vyvíjejí. Lidé nyní pracují v zaměstnání, které před 20 lety neexistovalo. Vysoké školy připravují studenty na zaměstnání, které dnes neexistují a někdy připravují na zaměstnání, které již nebude existovat.

29.10.2018/Kariérní a kariérové poradenství 10 kroků ke tvorbě vaší úspěšné osobní značky

Vaše osobní značka sděluje vaši hodnotu světu - nejen potenciálním zaměstnavatelům, ale prakticky všem. Osobní značka je dnes naprosto nezbytná pro osobní rozvoj, kariérní postup, a dokonce i pro vás samotné. Vyjádření toho, kdo jste, co děláte a proč to děláte, vám pomůže postavit se k úspěchu a otevřít dveře nové kariérní příležitosti.Chcete pomoci dosáhnout svých kariérních a podnikatelských snů?

Zanechte mi váš email a já vás budu pravidelně zásobovat tipy pro váš úspěch.

Nebo mi zavolejte na +420 605 733 267
a domluvme si schůzku