Láska a rodina deset přikázání

10.04.2017/Osobní rozvoj Aby se vám a vaší rodině dařilo, zkuste se držet nějakého přikázání, třeba bude váš život šťastnější a spokojenější. Vždy nějaká pravidla do našeho života musí a budou patřit. Respekt k rodičům a širší rodině, okamžité řešení konfliktů anebo potlačení negativních emocí při výchově našich dětí, jsou dobrým vodítkem, co myslíte?

 

 

„Oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, jež přijdou, zachovat je na tomto nejistém světě a dokonce, bude-li to možné, je trochu vést, to je podle mého přesvědčení nejzazší meta, jíž může člověk dosáhnout.“ | Franz Kafka

 

První přikázání
Měj neustále na mysli, že nejdůležitější potřebou, smyslem a štěstím každého člověka je láska. Hodnotu má ale pouze ta bezpodmínečná.
Druhé přikázání
Miluj sám sebe – přes všechny své slabosti a chyby.
Třetí přikázání
Miluj (nebo alespoň cti) své rodiče, i když byli vůči tobě nespravedlivý a ublížili ti (nebo tak pořád ještě činí). To se ti podaří, budeš-li hledat staré rány ve svém dětství, na které se podíváš dospělýma očima. Tak se staneš dospělým.
Čtvrté přikázání
Miluj své děti, i když tě zlobí nebo nejsou tak skvělé, jak by sis přál/a.
Páté přikázání
Miluj svého manžela, resp. svoji manželku a miluj jeho, resp. její rodiče také, jací jsou. Cti je nehledě na všechny výhrady, neboť bez tvé tchýně a tchána by nebyla tvoje dnešní rodina.
Šesté přikázání
Přiznej každé osobě v systému své rodiny místo, které jí náleží podle pradávného, dodnes platného řádu (muž a žena zaujímají první místo, děti druhé; pořadí sourozenců se řídí posloupností, ve které se narodili.
Sedmé přikázání
Bezprostředně po porodu se má dítě přiložit na srdce matky. Kojenec má hlubokou potřebu empatické vazby se svou matkou, kterou může v prvních měsících svého života budovat pouze svými smysly. Proto je pro něj tělesný kontakt, zcela nezbytný; dítě musí mít stále možnost prožívat radost z objímání, i když už je dospělé. Zejména dítě – ať malé či velké – v citové nouzi potřebuje fyzickou blízkost a teplo.
Osmé přikázání
Poskytni dítěti teplé hnízdo a nech je z něj vyletět, až přijde čas, kdy pocítí potřebu osamostatnit se. Podporuj také jeho zvědavost, svobodnou vůli a odolnost.
Deváté přikázání
Rodiče společně rozhodují o závazných pravidlech soužití platných v rodině. Sami jdou příkladem a tato pravidla dodržují. Jasné vyjadřování (ano = ano, ne = ne) a důsledné jednání pomáhá dětem v poznání hranic a rozlišování mezi dobrem a zlem.
Desáté přikázání
Vzdej se zcela tělesných trestů a nevyhrožuj odepřením lásky („time out“, ignorování atd.). Ruku nám vede zejména adrenalin v našem těle (instinkt útoku nebo útěku), a ne svědomí. Konflikty je třeba řešit pomocí emoční konfrontace tváří v tvář a zpracovat pomocí empatie. A proměnit je v lásku, dříve „než slunce zapadne“.

„Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí.“ | Tolstoj

Zdroj: Jen v lásce přežijeme | Dr. Jiřina Prekopová / Portál 2014


Krize ve vztahu
Budujte osobní značku

Přečtěte si také
13.08.2018/Ostatní Velký bratr vás vidí...

Kdo je velký bratr? Fiktivní postava absolutistického vůdce státu z antiutopického románu 1984 od George Orwella. Toto označení se dnes používá jako obecné označení pro vládní sledování a podobná narušení soukromí. Znáte nějakého velkého bratra z vašeho okolí?

12.08.2018/Ostatní Rituály slavných. Jak přicházejí na své nápady?

V této zábavné grafice od firmy Business Backers se dozvíte o podivných metodách devíti skvělých mozků, aby uvolnily své tvůrčí podněty.

09.08.2018/Osobní rozvoj Maharišiho efekt

V jedné literatuře jsem se setkal se zajímavou technikou a dovolte mi se s vámi podělit o toto téma, kterým je transcendentální meditace. Jedná se o techniku, kterou v západním světě začal od roku 1958 rozšiřovat Mahariši Maheš Jogi, původem z Indie.Chcete pomoci dosáhnout svých kariérních a podnikatelských snů?

Zanechte mi váš email a já vás budu pravidelně zásobovat tipy pro váš úspěch.

Nebo mi zavolejte na +420 605 733 267
a domluvme si schůzku