Kdo je kouč a jaký je jeho přínos?

01.09.2015/Osobní rozvoj Pojem kouč se dnes ve veřejném prostoru vyslovuje stále častěji. Je to dané mj. současnou dobou, která na nás klade stále větší nároky. Zejména pak v oblasti profesní. Máme být vzdělaní, aktivní, progresivní, produktivní, flexibilní, komunikativní, jazykově vybavení atd. S koučem můžete nalézt a dále rozvíjet své profesní a osobní předpoklady. Zejména pak ty, jimiž dokážete vyniknout nad ostatní. Které jsou u vás jedinečné a s nimiž máte šanci získat pro sebe vhodnou práci.

Někdy to není snadné. Nevěříme si. Říkáme si, že o tu či onu práci stojí desítky dalších. Že nejsme dost schopní a zdatní na to, abychom se o atraktivní práci ucházeli. Chyba! Takové negativní myšlenky vám neprospívají. Kouč vás naučí si věřit a tuto svou víru v sebe přenášet na ostatní. Protože pouze vírou v sebe si lze získat důvěru potencionálních zaměstnavatelů.

Nejde ovšem jen o to práci získat, ale také o to, si ji udržet. Kouč vám pomůže v tom, abyste byli sociálně zdatní. Abyste byli schopní pracovat v kolektivu lidí a byli v něm spokojeni. Abyste byli adaptabilní a schopní řešit situace, které se mohou jevit komplikovanými. Ne tak pod vedením kouče, který dokáže komplikované situace plynoucí třeba z vaší profesní pozice předvídat a předem vás na ně připravit. Tím získáte jistotu a benefit, výhodu nad ostatními, kteří kouče nemají ani ho nevyhledávají. Spoléhají na sebe, třebaže dělají stále stejné chyby a opakovaně selhávají.

Kouč rozvíjí vaše schopnosti a dovednosti. Staví na tom, v čem jste jedineční. Na tom, k čemu máte pro svou práci předpoklady. Tím postupně získáte jistotu, víru v sebe sama a v to, že jste připraveni ucházet se o atraktivní a dobře placenou práci. Dalším benefitem, který získáte při spolupráci s koučem je fakt, že zvýšíte své možnosti stran kariérního růstu, který je nezbytný nejen pro váš profesní, ale i osobní rozvoj.

Pod vedením kouče se významně zvyšují vaše možnosti uplatnění na trhu práce. Investice do kariérního kouče je investicí do „vás“.  Každý z nás někdy potřebuje zpětnou vazbu, aby si ujasnil, na co má a dokázal o tom sám sebe i druhé, zejména pak potencionální zaměstnavatele, přesvědčit. I v tom vám může být kouč nápomocen. Jde jen o to ho aktivně vyhledat. Nemáte – li zrovna práci, není na co čekat.  


Rodinna firma poradenstvi
Interim managament

Přečtěte si také
03.10.2018/Osobní rozvoj Poznejte svou hodnotu

Nikdo vám nikdy nezaplatí tolik, jaká je vaše cena. Nikdo vám nikdy nezaplatí tolik, jaká je vaše cena. Zaplatí vám jen tolik, kolik si myslí, že je vaše cena. A vy určujete, co si myslí, ne takhle, i když to by bylo super.

20.09.2018/Osobní rozvoj Úžasná týmová práce

Tři vlci v přední části smečky jsou nemocní a staří. Jejich tempo nastavuje tempo pro zbytek pětadvacetičlenné smečky.

11.09.2018/Ostatní Elon Musk & Joe Rogan

Elon působí možná trochu zvláštně v této konverzaci, ale to, co říká dává určitě smysl. Pro mě zůstane Elon Musk stále jedním z nejzajímavějších lidí ve své branži a možná vůbec nejzajímavější osobností posledních deseti let. Jeho úvahy ve videu níže.Chcete pomoci dosáhnout svých kariérních a podnikatelských snů?

Zanechte mi váš email a já vás budu pravidelně zásobovat tipy pro váš úspěch.

Nebo mi zavolejte na +420 605 733 267
a domluvme si schůzku