Jak je to s Jin a Jang?

21.12.2017/Ostatní Jak je to s Jin a Jang? Všechny věci ve vesmíru jsou ve stavu neustálé proměny. Jin se mění v jang – nebo jang se mění v jin. Jin a jang jsou relativní, nejsou absolutní. Všechno existuje ve formě doplňujících se protikladů. Bez zimy by nebylo tepla. Bez výšky by nebyla nížina. Bez protikladu by neexistoval pohyb ani změna. Georges Ohsawa vybral z tradiční filosofie jin a jang sedm zákonů a dvanáct pravidel, které charakterizují aktivitu těchto sil.

Sedm zákonů, podle nichž se řídí řád vesmíru

 1. Všechny věci jsou rozrůzněním jednoho jediného nekonečna.
 2. Vše se mění.
 3. Protiklady se doplňují.
 4. Nic není totožné s druhou věcí.
 5. Co má přední stranu, má i stranu zadní.
 6. Čím větší je strana přední, tím větší je strana zadní.
 7. Co má začátek, má i konec.

Dvanáct pravidel jednotného principu

 1. Jediné nekonečno se diferencuje na jin a jang: to jsou dva póly, které vstupují do hry, když odstředivá síla nekonečna dosáhne nějakého geometrického bodu, který ji rozvětví, rozdvojí.
 2. Jin a jang se nepřetržitě vytvářejí z této nekonečné odstředivé síly.
 3. Jin je odstředivé. Jang dostředivé. Jin a jang společně vytvářejí všechnu energii a všechny jevy.
 4. Jin přitahuje jang. Jang přitahuje jin.
 5. Jin odpuzuje jin. Jang odpuzuje jang.
 6. Přitažlivá síla je úměrná rozdílu polarity mezi dvěma protikladnými tendencemi. Síla odpudivá je úměrná rozdílu polarity, která existuje mezi dvěma souhlasnými tendencemi.
 7. Všechny jevy jsou pomíjející a pokud jde o podíl jin a jang, neustále mění svou stavbu, své složení.
 8. Nic není výlučně jin nebo výlučně jang. Každá věc v sobě zahrnuje podvojnost – polaritu.
 9. Nic není neutrální. Ve všem, co existuje, je buď převaha jin nebo převaha jang.
 10. Velké jin přitahuje malé jin. Velké jang přitahuje malé jang.
 11. V extrému: jin přechází v jang a jang přechází v jin.
 12. Všechny fyzikální formy a všechny předměty jsou uvnitř jang a na obvodu-periferii jin.

Všechny jevy ve vesmíru a na naší planetě jsou projevem nekonečného vesmírného zákona, zákona zjevení – manifestace – a zákona změn. Podle nich je dáno, že všechny jevy tohoto světa se vynořují z nekonečného oceánu nebytí a opět v něm mizí. Zákony vesmíru je možné formulovat jednoduše a moderně, a to pomocí sedmi obecných pouček, které postihují svět absolutní a pomoci dvanácti principů, které se týkají světa relativního. Všechny zákony vesmíru jsou přitom projevem jednoho nekonečna.

Sedm obecných pouček

 1. Vše je diferenciací jednoho jediného nekonečna.
 2. Vše se mění.
 3.  Všechny antagonismy jsou komplementární.
 4. Na tomto světě nic není identického.
 5. Vše má svůj a rub a líc.
 6. Čím větší je líc, tím větší je rub.
 7. Vše, co má začátek, má i konec.

Dvanáct principů pravidel relativity

 1. Jedno jediné nekonečno se projevuje ve směrováních vzájemně protikladných a zároveň vzájemně doplňujících v jin a jang, a to v jejich neustálé proměně.
 2. Jin a jang vznikají z nekonečného a věčného pohybu vesmíru nepřetržitě.
 3. Jin je síla odstředivá, jang je síla dostředivá. Společně vytvářejí energii všech jevů a fenoménů.
 4. Jin přitahuje jang, jang přitahuje jin.
 5. Jin odpuzuje jang a jang odpuzuje jin.
 6. Jin a jang kombinovaný v různých poměrech, vytvářejí různé jevy. Přitažlivost nebo odpudivost těchto jevů je úměrná rozdílu sil jin a jang.
 7. Všechny jevy jsou pomíjivé. Vzájemný poměr a podmínky jinu a jangu se v nich neustále mění.
 8. Nic není zcela jin ani zcela jang. Všechno je na různých stupních utvářeno oběma těmito tendencemi.
 9. Neexistuje neutrum. V každém jevu vždy převažuje buď jin nebo jang.
 10. Velké jin přitahuje malé jin. Velké jang přitahuje malé jang.
 11. Extrémní jin produkuje jang a extrémní jang produkuje jin.
 12. Všechny jevy jsou jang uvnitř a jin na povrchu.

Jina Jang

Autor: Mičio Kuši a George Ohsawa

Další zdroje: wikipedie

Čerpáno z knihy: Orientální diagnostika | Pragma 1980


Rodinna firma poradenstvi
Interim managament

Přečtěte si také
03.12.2018/Osobní rozvoj Jak na konstruktivní kritiku?

Je velmi snadné pokusit se dát někomu konstruktivní kritiku, ale není vždy snadné ji přijmout. Trvá to spoustu trpělivosti a sebevědomí, abychom mohli udělat krok zpět a podívali se na to, co a jak děláme, uznat to co děláme špatně a pak přijmout radu nebo doporučení.

01.11.2018/Osobní rozvoj Jaké dovednosti budete potřebovat v roce 2020?

Možná se dá říci, že lidstvo zaznamenalo nejvíce technologického pokroku za posledních 100 let. Z tohoto důvodu se dovednosti, které vyžaduje naše povolání, neustále vyvíjejí. Lidé nyní pracují v zaměstnání, které před 20 lety neexistovalo. Vysoké školy připravují studenty na zaměstnání, které dnes neexistují a někdy připravují na zaměstnání, které již nebude existovat.

29.10.2018/Kariérní a kariérové poradenství 10 kroků ke tvorbě vaší úspěšné osobní značky

Vaše osobní značka sděluje vaši hodnotu světu - nejen potenciálním zaměstnavatelům, ale prakticky všem. Osobní značka je dnes naprosto nezbytná pro osobní rozvoj, kariérní postup, a dokonce i pro vás samotné. Vyjádření toho, kdo jste, co děláte a proč to děláte, vám pomůže postavit se k úspěchu a otevřít dveře nové kariérní příležitosti.Chcete pomoci dosáhnout svých kariérních a podnikatelských snů?

Zanechte mi váš email a já vás budu pravidelně zásobovat tipy pro váš úspěch.

Nebo mi zavolejte na +420 605 733 267
a domluvme si schůzku