Osobní koučink

kariéra & motivace & vztahy

Co Vám pomohu zlepšit
Vaše téma
Obličej

Výkonnostní koučinkPotřebuji nakopnout

Potřebujete nastavit cíle.
Efektivně pracovat se zdroji.
Mít lepší osobní nebo pracovní výsledky.
Potřebujete zvýšit pracovní a osobní efektivitu.
Nastartovat kariéru nebo podnikání.
Vést efektivní komunikaci.
Efektivita stanovení a hodnocení cílů.
Umět řídit vlastní kariéru, firmu, tým.
Být efektivním lídrem, manažerem, vedoucím, majitelem.
Mít výkon a energii k dosahování cílů.

Kontaktujte mě

Obličej

Osobní koučinkPotřebuji koučink

Hledání smyslu života, vnitřní práce na sobě.
Být lídr nebo lepší obchodník, mít potřebné dovednosti a kompetence.
Řízení a plánování vlastní kariéry, kariérní rozvoj.
Změna stylů řízení, dle své individuality a osobnosti.
Změna životního stylu.
Postrádání vnitřní energie a ztráta motivace.
Podpora, hodnocení a rozvoj podřízených.
Neshody v zaměstnání a podnikání.
Pracovní stres a další psychické zátěže.

Kontaktujte mě

Obličej

Vztahový koučinkPotřebujeme koučink

Pracovní vztah a poradenství v pracovním prostředí.
Řešení konfliktů v pracovních, partnerských a rodičovských vztazích.
Udržení vztahu a stabilizace partnerského vztahu.
Jak řešit krizi nebo problém v osobním vztahu.
Jak na vztah a zvládání vztahu.
Navazování nových vztahů a hledání partnera.
Nalezení, budování, udržení a případně ukončení vztahu.
Nevěra a krize v partnerských vztazích a rodině.

Kontaktujte mě

Kdo jsem?

Jsem osobní kouč! Dále, a to především, jsem otec dvou skvělých kluků, milovník duševního rozvoje, alternativního životního stylu, jógy, dobré kávy, překrásné fauny a flory. Tyto aspekty se výrazně promítají do mé práce.

Co mám za sebou?
 • Mgr. Petr Kmošek

  2010 - nyní

  Působím jako kariérní poradce a kouč pro širokou veřejnost. Pro firmy realizuji především personální a manažerské poradenství. Zabývám se projekty se zaměřením na obchodní a marketingový rozvoj společností. V roce 2010 jsem založil personální agenturu Recruitix. Dále jsem od roku 2011 rozvíjel službu koučinku pod značkou Coachix a službu školení Developix. V roce 2015 jsem všechny své činnosti zaštítil značkou Kmošek Advisory a Kmošek Koučink. Od roku 2015 prezentuji kompletně své výše zmíněné služby pod značkou Petr Kmošek.

 • Branch manager Manpower, s.r.o.

  2008 - 2010

  Ve společnosti jsem měl na starosti vedení a rozvoj pobočky a jejich B2B služeb pro zákazníky.

 • District manager Grohe, GmbH

  2006 - 2008

  Ve společnosti Grohe jsem byl zodpovědný za obchodní a marketingový rozvoj značky Grohe v regionu Morava a částečně Čechy pro B2B zákazníky.

 • Branch manager ENBRA, a.s.

  2003 – 2006

  Enbra Pražská a její pobočka byla obchodním a servisním místem pro celou škálu B2B společností od velkoobchodů po servisní organizace v regionu Čechy.

 • Branch manager ESA s.r.o.

  2001 - 2003

  Má první manažerská praxe obsahovala komplexní zajištění obchodně-logistického projektu mezi společnostmi FOXCONN CZ, s.r.o. - TNT Express Worldwide, spol. s r. o. a společností ESA s.r.o..

Vzdělání
 • Univerzita v Hradci Králové

  Obor humanitního a vzdělávacího zaměření

  2001 - 2003

 • Střední průmyslová škola

  Obor nábytkový design a design interiérů

  1998 - 2001

 • Střední odborné učiliště hudebních násrojů

  Obor mechanik hudebních nástrojů

  1995 - 1998

Co Vám pomohu zlepšit?

Cesta ze zmíněných problémů jistě existuje. Jde jen o to investovat čas a práci k nalezení východisek ze situací, které se zdánlivě mohou jevit neřešitelné! K tomu Vám coby zkušený kouč a poradce mohu při své erudovanosti v daném oboru rychle, efektivně a komplexně pomoci.

Buduji sebe

Hledáte stále smysl života nebo máte potřebu nějaké vnitřní práce na sobě? Chcete rozvíjet svou budoucnost nebo pouze změnit životní styl? Témat osobního koučinku je celá řada. Shlédněte těchto deset témat, která se záměrně dotýkají oblastí osobního koučinku, od kariéry a motivace, až po výkon nebo rodinné vztahy. | Více ..

To je otázka, kterou si klademe zpravidla až ve chvíli, kdy nějaký problém, zdánlivě neřešitelný, nastane. Příčin může být hned několik. Špatná komunikace, odlišný nozor na tu či onu věc, neschopnost ustoupit, naslouchat druhé straně, zaťatost a netolarence atd. | Více ..

Vztahy dvou partnerů jsou vždy spojité nádoby. Oba musí investovat svou energii, aby vztah byl funkční a nezabředl do stereotypu. Vztah bývá více nebo méně dynamický a je třeba k němu přistupovat jako k něčemu, co není samozřejmostí. | Více ..

Nevidím nic špatného na tom, honit se za vysněným cílem, který může být cokoli. Spíše to dokazuje, že si každý z nás vytyčíme cíl na naší cestě životem. Dnes máme k dispozici tisíce knih a článků, ale ze všech rad, které nalezneme si nelze udělat jednoduchý návod na úspěšný život a zlepšení našeho já. | Více ..

Může se to jevit jako snadný cíl, ale jen zdánlivě. Být úspěšný v čemkoli, je samo o sobě náročné. Vyžaduje to vnitřní sebekázeň. Motivaci pracovat na sobě, na svých komunikačních schopnostech, kompetencích a jiných pro každého úspěšného nezbytných dovednostech. | Více ..

Už jen že to chcete, je velmi pozitivní. Růst profesně totiž může znamenat, že rostete i osobnostně. A naopak. Bývají to zpravidla spojité nádoby – osobní a profesní růst nelze nikdy zcela oddělit. | Více ..

Ten pojem je dnes obšírně zpracován, nějak popsán. Je to svým způsobem „fenomén“ současné doby, která je i z hlediska profesního náročná. Jsou na nás kladeny stále vyšší požadavky, musíme být víc a víc produktivní, výkonní, flexibilní a v tom co děláme maximálně efektivní. | Více ..

To je otázka, kterou si položí téměř každý z nás v nějaké fázi našeho profesního života. Nejprve bychom si měli uvědomit důvody, proč si takovou otázku klademe a v jaké situaci se při ní nacházíme. Zřejmě nejsme ve své práci spokojeni. | Více ..

Už jen to, že to chcete, že si to takto řeknete, že se k tomu odhodláte, je velmi dobrý začátek ke změně. Někdy to není snadné. Často se objeví řada překážek. Je jen na nás, jestli to vzdáme, nebo je překonáme. Jestli naše vnitřní motivace bude natolik silná a odolná proti vnějším vlivům, které se nám náš osobní i profesní rozvoj budou snažit znesnadnit. My kariérní kouči vám v tom rádi pomůžeme a řadu věcí spojených s vaší snahou se rozvíjet vám výrazně usnadníme. | Více ..

Chcete - li jim skutečně BÝT v tom nejlepším slova smyslu, je třeba k tomu získat nejprve patřičné vzdělání. Ale ještě více je třeba získat vlastní pílí zkušenosti, které s prací manažera bezprostředně souvisí. Platí – li rčení, že chcete – li být v něčem uspěšní, má se začít od píky, platí to u profese manažera dvojnásobně. | Více ..

To často slýcháme od majitelů firem, od manažerů v různých pozicích, od lidí, kteří se kariérně někam dostali, nebo pracují na tom, aby se tak stalo. Říkají – potřeboval bych, aby měl den 48 hodin. Nic nestíhám, stále jsem v jednom kole. Nemám prostor na relaxaci, šidím rodinu i sebe v možnosti s nimi být. Jsem stále v práci, a přesto se nedostavuje kýžený pocit uspokojení z odvedené práce. Hned totiž přijde další, kterou je třeba udělat nejlépe hned a už i to je někdy pozdě, protože doplácím na špatnou organizaci s časem i u ostatních. | Více ..

Být podnikatelem nebo živnostníkem je pro mnohé výzva, pro jiné třeba východisko ze svízelné situace. Jedni už nechtějí být podřízenými někoho a mají motivaci být tzv. svými pány. Druzí třeba nemohou najít zaměstnavatele, který by jím nabídl pro ně příhodnou práci. | Více ..

Buduji firmu

Důležitá věc nejen pro náš osobní život, ale i pro ten profesní. I v něm bychom měli mít sami pro sebe priority definovány, abychom se na to co pak děláme, dokázali plně soustředit. Abychom nakládali s časem efektivně a byli jsme v tom, co děláme sami se sebou spokojeni. | Více ..

Být efektivní znamená ve výsledku i to, že sami se sebou můžeme být spokojeni. To je někdy důležitější než to, zda jsou s námi, s naší prací nebo podnikáním, spokojení druzí. My musíme vědět, zda jsme odvedli maximum, podali skvělý výkon, zda jsme vynaložili svou energii správným směrem. Zda jsme při své práci efektivní byli či ne! | Více ..

Aby se vám toto podařilo, je třeba mít verbální sebejistotu, být pohotový, umět zareagovat na jakoukoliv odpověď a zároveň umět vhodnou otázku s patřičným důrazem položit. Musíte mít přehled o dané problematice, znát ji do hloubky. Musíte věřit sami sobě a nepochybovat o marginálních detailech. Musíte umět vystupovat a být tím, kým jste. Rádi vám i v této oblasti coby kariérní kouči pomůžeme. | Více ..

V takovém případě se obraťte na nás, kariérní kouče. Se startováním různých obchodních projektů máme velké zkušenosti. Zároveň jsme schopni vám dát okamžitou zpětnou vazbu, odhalit slabiny vašeho byznysplánu a zároveň vyzdvihnout jeho přednosti, díky nimž můžete v náročném tržním prostředí uspět. | Více ..

Tržní prostředí je velmi dynamické a proměnlivé. Z řady důvodů se tak někdy stane, že to co v rámci vašeho podnikání fungovalo, v určité chvíli nefunguje. Třeba vám přibyla konkurence, třeba se snížila poptávka, těch faktorů, které mohou vaše podnikáni ohrozit, je celá řada. Je třeba se jim ale postavit. | Více ..

Být v takové situaci není snadné. Ano, půjčit si dnes lze kdekoliv a někdy i velmi snadno, ale za cenu výsokých úroků a i ty se musí splácet. Člověk se pak velmi snadno dostane do platební neschopnosti a k dluhům přijde ještě exekuce. Nenechte proto své dluhy ležet ladem. Řešte je okamžitě. | Více ..

Noví kolegové mohou vnést do firmy nový impuls, nové nápady, nový přístup k práci, novou a jinou energii, která pro vás bude motivací dál firmu rozvíjet, pracovat na sobě a v konfrontaci s novými tvářemi v jejích očích uspět. | Více ..

S tím se coby kariérní kouči a personalisti setkáváme poměrně často. Podnikatelé, majitelé menších i větších firem shánějí zaměstnance, ale ti, co jsou pro ně vhodní na tu či onu pozici, o ní z nějakého důvodu nemají zájem. | Více ..

I s takovým problémem se mohou potkat majitelé firem – s odchodem vyškolených, kvalitních a erudovaných zaměstnanců. Jste mezi těmi majiteli firem právě vy? Nevíte, jak zabránit „exodu“ lidí, kterých si profesně vážíte, mají potenciál vaši firmu dál rozvíjet a oni jdou přesto jinam, tak říkajíc za lepším. Obraťte se na nás personalisty a kariérní kouče. My vám poradíme, jak odchodu zaměstnanců zabránit. | Více ..

Když si to coby šéf, majitel firmy řeknete a uvědomíte si to, jste na dobré cestě s tím něco dělat. Mnozí z vás si totiž myslí, že se bez personalisty obejdou, že ho nepotřebují, nebo že jeho roli hravě zvládnou. Toto přecenění vlastních schopností se zpravidla majitelům firem nevyplácí a stojí je dost peněz. | Více ..

Pakliže toto coby majitel firmy pozorujete, je třeba s tím něco dělat, nejlépe okamžitě. Protože to je stav, který se sám nezlepší ani nevyřeší. Je to situace, kdy vaše firma „trpí“ a tím i zaměstnanci, kteří pro ni, pro vás pracují. | Více ..

Přes

1000

realizovaných pohovorů

Přes

49

podnikatelských projektů

Přes

800

hodin kurzů a školení

Přes

4000

hodin obchodních
marketingových jednání

Chcete pomoci dosáhnout svých kariérních a podnikatelských snů?

Zanechte mi váš email a já vás budu pravidelně zásobovat tipy pro váš úspěch.

Nebo mi zavolejte na +420 605 733 267
a domluvme si schůzku

Rady a tipy pro váš rozvoj
24.05.2016/Osobní rozvoj Podnikatelská cesta / The Entrepreneur Journey

Jak složité je být podnikatelem a co takový člověk prožívá na své cestě za úspěchem? Nahlédněte do této zajímavé grafiky a shlédněte toto zajímavé video na téma: "Podnikatelská cesta".

23.05.2016/Marketing Jak pracovat s LinkedIn a co je to LinkedIn?

Někdy může být těžké vyčnívat z davu, ale pokud se chcete posunout se svým LinkedIn profilem, musíte mu věnovat pozornost v každému detailu. Hlavní úspěšnou technikou je přidávání klíčových slov do svého profilu, které pomáhají optimalizovat výsledky v online vyhledávání. Tímto krokem systematicky zvyšujete šanci na objevení Vašeho profilu. 80% podniků je na síti LinkedIna a využívá ho jako nástroj pro své PR, marketing a nábor. 77% uvedlo, že LinkedIn jim umožňuje hledat informace o lidech a firmách. 76% uživatelů Premium účtu na LinkedInu uvádí, že funkce "kdo si prohlédl jejich profil" je velice užitečná pro rozvoj obchodu a jejich kontaktů.

19.05.2016/Z médií Co je angažovanost zaměstnanců? Aktuální trend

Nejsem si jist, zda je název dnešního příspěvku pro Vás překvapením. Ve skutečnosti se obavy o tomto tématu staly velice silným a klíčovým zdrojem diskuzí. Bez ohledu na to, co si řada zaměstnavatelů v České republice myslí, dovolím si tvrdit, že angažovanost a retence zaměstnanců jsou klíčové prvky úspěšnosti každé společnosti. Společnost Quantum připravila velice zajímavou studii na téma angažovanosti zaměstnanců a aktuálních trendů v tomto tématu. 500 000 nejrůznějších studií o celostátních, regionálních a organizačních trendech na pracovištích. Děkuji za sdílení několika důležitých zjištění, z této zajímavé studie o angažovanosti zaměstnanců.